La ĉielarka flago: simbolo de respekto de seksa diverseco. La verda stelo: simbolo de Esperanto.

Kiuj ni estas Membreco Koresponda adresaro Aktuale

LSG estas organizo en la Esperantomovado por gejaj*, ambaŭseksemaj kaj transgenraj geviroj. Ĝi estas faka asocio kunlaboranta kun Universala Esperanto-Asocio (UEA).

Quien somos Quem somos Nihon
   en      fr      es     pt      ja

*) gej- = samseksam- (el la angla "gay")

Per la membreco vi ricevas nian bultenon FORUMO. Ni ankaŭ havas servojn de adresaroj al gastigantoj kaj korespondemuloj kaj kontaktlisto por kongresemuloj.

Jen formularo por membreco.

LSG eldonas ĉiujaran korespondan adresaron por personaj kontaktoj inter siaj membroj. Vi ricevas ĝin se vi mem estas listigita en ĝi.

Jen formularo por listiĝi en la adresaro.

Jen LSG en Guglo+.

Jen Ni havas novan estraron!

Membrogazeto Kotizo Gastiganta servo Diskutejo

Nia bulteno FORUMO aperas de tempo al tempo. Eblas ricevi ĝin ankaŭ rete – jen kelkaj malnovaj numeroj (n-roj ekde 128 estas pdf-dosieroj po ĉ. 400kB):
118, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, PDF: 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 145, 147

La kotizo de membreco estas por
1 jaro 12 EUR,
3 jaroj 30 EUR,
dumviva 300 EUR.
(Eventualaj bankkostoj aldoniĝas.)

Jen diversaj pagmanieroj.

LSG eldonas ĉiujaran adresaron de gastigantoj kiuj akceptas vojaĝemajn LSG-anojn en la hejmo. Ĉiu membro ricevas ĝin.

Jen formularo por listiĝi en la adresaro. En ĝi vi estos identigita nur per numero.

Retlisto amikaro-de-LSG estas forumo por diskutoj kaj novaĵoj inter E-aj gesamseksemuloj, ne nur membroj de LSG. Enlistiĝu senkoste per jena formularo:


Pli da klarigoj se vi ne scias la anglan.

Ligiloj Statuto Kongresa servo Baldau aperos novan Forumon!

Ĉielarka Kafejo

ILGA (en fr es pt (eo))

Ministrado de Manĝaĵo por la Animo (kun tradukoj de lsg-anoj)

SAT-Ĉielarka Frakcio

La celoj de LSG estas i.a. krei solidarecon kaj kunlaboron inter siaj membroj kaj labori por forigo de lingva kaj de kontraŭgeja diskriminacio. Jen la statuto.

La jarkunveno okazas lige kun la Universala Kongreso de E-o. Jen la estraro de LSG.

LSG eldonas ĉiujaran kontaktliston por lsg-anoj kiuj volas renkontiĝi dum Esperantaj aranĝoj. Vi ricevas ĝin se vi mem estas listigita en ĝi.

Jen formularo por enlistiĝi.